โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

ะสภาวะวิกฤตระดับชาติ       (Crisis Management) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สอบถามรายละเอียด  โทรศัพท์ 085-932-1234, 089-486-5941, 085-226-3153

Crisis HD

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

hd6

หลักสูตร ปอ.ท้องถิ่น

ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

วิทยากร

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 13

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาในการอบรม 10 วัน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่)

เปิดรับสมัคร

หลักสูตร การบริหารจัดการภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตระดับชาติ (Crisis Management) ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สถาบันนิด้า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ สคบ.

สมัครเข้าฝึกอบรม

กรอกเอกสารเพื่อเข้าฝึกอบรม ทุกหลักสูตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ได้ผ่านการเข้าฝึกอบรมแล้ว ดีมากเลยค่ะ .. ดิฉันสามารถนำความรู้เหล่านั้น มาใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดีมากๆ เลย ต้องขอขอบคุณโครงการฯ มากเลยค่ะ - พัชรินทร์